dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
bulletภารกิจสถานศึกษา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
dot
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านทับช้าง
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรม
bulletแฟ้มภาพ
bulletเว็บบอร์ด
dot
ผลงานของเรา
dot
bulletรางวัลที่โรงเรียนได้รับ
bulletรางวัลผู้บริหาร
bulletรางวัลครู
dot
ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ
dot
bulletเว็บไซต์ สพฐ.
bulletเว็บไซต์ สพป.นม.1 (ใหม่)
bulletเว็บไซต์ สพป.นม. 1
bulletหนังสือราชการ สพป.นม.1
dot
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ค้นข่าวที่ต้องการ

dot
ภารกิจสถานศึกษา article

ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)


       ภารกิจโรงเรียนบ้านทับช้าง มีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส โดยกำหนดภารกิจตามบทบาทอำนาจหน้าที่ในฐานะของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายการศึกษาตามการบริหารงาน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย งานวิชาการ งานงบประมาณงานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ                                                                                  
 ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียนบ้านทับช้าง article
ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านทับช้าง articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.